Menu


Sint-joris topsportcollege

Met ingang van schooljaar 2015-2016 is de onderwijsstructuur van de Topsport Talentschool (LOOT) gewijzigd.

In het Sint-Joris Topsport College zitten leerlingen van klas 1 vwo/havo/mavo, klas 2 vwo/havo/mavo en klas 3 vwo/havo. Dat wil zeggen dat mavo-, havo- en vwo-leerlingen per leerjaar in één heterogene klas worden geplaatst. Het onderwijs en de begeleiding worden waar nodig als maatwerk aangeboden zodat het beter aansluit bij de individuele leerling. De leerlingen hebben een aangepaste lessentabel, volgen deels digitaal onderwijs via een voorgeschreven laptop en worden extra begeleid door een onderwijsinstructeur.

 

Meer informatie over de Topsport Talentschool (LOOT), SJTC of SJTA, treft u aan op de website van onze school onder SPORT. U kunt ook contact opnemen door een mail te sturen aan topsport@sghetplein.nl

Volg ook Twitter @LOOTSintJoris.

2017-2018   Informatieavond 20 en 21 november 2017
2017-2018   Presentatie JXT1A  

  Presentatie SJTC juni 2017  
2017-2018   Pilot bevorderingsnormen
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl