Menu

Doorstromen

Doorstroming van mavo 4 naar havo 4

Leerlingen die in het derde leerjaar mavo hun examenvakken moeten kiezen om in het vierde leerjaar examen te kunnen doen, wordt in een

aantal gevallen aangeraden om een extra zevende examenvak te kiezen naast de zes verplichte vakken en het vak maatschappijleer.

Wij willen daarmee stimuleren dat leerlingen met voldoende capaciteiten en met een goede studiehouding eventueel doorstromen naar het vierde leerjaar havo. De mavo biedt daarvoor immers goede mogelijkheden.

Een leerling die vanuit mavo 4 wil worden toegelaten tot havo 4, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

––Het mavo-diploma moet binnen vier jaar zijn

behaald.

––Het gemiddelde eindcijfer van de zes examenvakken uit de gekozen sector moet

minimaal 6.8 zijn (de cijfers voor een zevende examenvak en voor maatschappijleer

worden niet meegerekend).

––De leerling moet in ieder geval wiskunde in het ‘sectorpakket’ hebben opgenomen voor doorstroming naar de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

––De vakken die gevolgd zijn, moeten aansluiten op een profiel.

––De studiehouding moet voldoende tot goed zijn.

––Voor de vakken Nederlands en Engels moeten de eindcijfers minimaal 1 maal 6 en

1 maal 7 zijn.

 

Afhankelijk van het geboden pakket wordt bepaald welk profiel op havo in aanmerking komt.

 

Dezelfde regeling geldt voor externe leerlingen die vanuit mavo tot havo 4 willen worden toegelaten.

De toelatingscommissie bepaalt vervolgens of een leerling wordt geaccepteerd.

 

Deze commissie baseert haar besluit op eindcijfers, studiehouding en adviezen van de vakdocenten.

Een leerling die vanuit mavo 4 toegelaten wordt tot havo 4 wordt op de havo vrijgesteld van het vak levensbeschouwing.  

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl