Menu


ZIEK/BETER MELDEN

Het is mogelijk dat een leerling wegens ziekte of andere redenen soms niet op school aanwezig is.

  • Weet een leerling dat van tevoren, bijvoorbeeld bij een medische ingreep, dan moeten de ouder(s) vooraf schriftelijk een verzoek indienen, waarin wordt aangegeven welke dag/dagen en welk uur/uren gemist worden.

Ook moet de reden van verzuim worden vermeld. Een leerling kan hiervoor ook een voorgedrukt briefje halen bij de leerlingenbalie van de conciërgeloge of downloaden van de website en dat laten invullen. Dit schriftelijke verzoek moet van tevoren afgegeven worden bij de leerlingenbalie van de conciërgeloge.

  • Soms weet een leerling pas op de dag zelf dat hij/zij niet naar school kan komen. In dat geval bellen ouder(s) voor 08.30 uur met de school.
  • Het komt voor dat een leerling tijdens een lesdag ziek wordt.

Onderbouwleerlingen melden zich dan altijd bij de leerlingenbalie. Mavo 3 en 4 leerlingen melden zich in het T-gebouw. Bovenbouwleerlingen en leerlingen van havo 3 en vwo 3 melden zich in het studiehuis bij de toezichthouder of bij de teamleider.

Wij bellen altijd naar de ouder(s) om te melden dat hun zoon/dochter ziek naar huis komt.

  • De leerling mag pas naar huis als hij/zij toestemming heeft gekregen van de ouder(s).
  • Als de leerling is hersteld, levert hij/zij een door de ouder(s) ondertekend verzuimbriefje in bij de medewerkster absentieregistratie:

→ voor de onderbouw bij de leerlingenbalie
→ voor mavo 3 en 4 in het T-gebouw
→ voor havo 3/4/5 en vwo 3/4/5/6 in het Studiehuis.

ABSENTIEFORMULIER

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl