Menu


Ondersteuning

’t Joris besteedt veel aandacht aan de zorg voor de individuele leerling die op een of andere manier met problemen kampt. Het betreft niet alleen problemen, veroorzaakt door de studie, maar ook andere zaken waarover de leerling vertrouwelijk wil praten. De problemen waarmee het ondersteuningsteam te maken krijgt, zijn divers. Ze kunnen te maken hebben met relaties, de thuissituatie, identiteit, pesten, verdriet van welke aard dan ook, enzovoort. Het team doet zijn uiterste best om – vaak in samenspraak met mentor, ouders en verzorgers – een oplossing te vinden voor het probleem waar het kind mee zit. Waarmee overigens niet de indruk gewekt mag worden dat het team voor alles altijd een oplossing klaar heeft.

De aanmelding van een leerling voor het ondersteuningsteam kan op diverse manieren: via de ouders, de vakdocenten of de mentor. Een leerling kan natuurlijk ook zelf bij het team aankloppen. Het team wordt gecoördineerd en voorgezeten door mevrouw M. Fülöp en de heer T. Berkers, met wie u te allen tijde contact op kunt nemen als u meer informatie wenst over het ondersteuningsteam van ’t Joris. Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen aan m.vandongen@sghetplein.nl

Schoolondersteuningsprofiel2018

Informatie GGD Brabant-Zuidoost

 

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl