Menu


Borrel met Internationale Noot

In het kader van het Erasmus+ project, Erasmus+ME (Manifold Europe), organiseert het Sint-Joriscollege in samenwerking met Brainport Development een extra borrel met Internationale Noot. Op deze pagina leest u het programma van deze bijeenkomst en vindt u onderaan een inschrijfformulier.

Programma

13.30  Ontvangst met koffie en thee in Wasvenboerderij Gasterij
Celebeslaan 30, 5641AG Eindhoven

14.00  Aanvang lezing door Pravini Baboeram, programma manager bij ECHO Expertise Centrum Diversiteitsbeleid.
Diversiteit en inclusie worden regelmatig en afwisselend gebruikt, maar wat betekent het daadwerkelijk in theorie en praktijk? En hoe krijgt dit vorm in verschillende contexten? In deze sessie worden kaders en concepten behandeld die diversiteit en inclusie bespreekbaar en toepasbaar maken.

14.45  Aanvang workshop door Karen Polak, historicus van de Anne Frank Stichting en Internationaal projectleider Stories that Move.
In de workshop geven wij een kort overzicht van de inhoud van Stories that Move en maken de deelnemers kennis met enkele van de gebruikte interactieve methodes.
Antisemitisme, racisme en discriminatie komen overal in Europa voor. Dit beïnvloedt het leven van jongeren. Stories that Move laat leerlingen nadenken over diversiteit en discriminatie. Stories that Move bestaat uit 5 leerpaden met informatie, opdrachten en levensverhalen.
Persoonlijke ervaringen In Stories that Move vertellen Europese leeftijdsgenoten positieve verhalen maar ook hun eigen ervaringen met uitsluiting en discriminatie. Het lesmateriaal richt zich op racisme, antisemitisme, en de discriminatie van Roma en Sinti, Moslims en LHBT’ers. Deze inclusieve benadering biedt ruimte voor elk verhaal.
Filmpjes laten leerlingen zien dat jongeren overal in Europa vergelijkbare dingen meemaken. Naast deze persoonlijke invalshoek laat Stories that Move ook een bredere kijk op de werking van vooroordelen en discriminatie zien.
www.storiesthatmove.org

16.30  Afsluitende borrel in de Gasterij.
Tijdens deze borrel zijn ook de internationale gasten van ons Erasmus+ project aanwezig. Zij willen graag ervaringen en contacten met u uitwisselen. Deze docenten komen uit Oostenrijk, Finland, Portugal, Spanje en Turkije. Mocht u specifieke vragen aan hen hebben, kunt u vooraf altijd contact opnemen met dhr. Barnier via j.barnier@sghetplein.nl. Hij kan hen deze vragen dan alvast voorleggen zodat ze eventuele voorbereidingen kunnen treffen.

18.00  Afsluiting bijeenkomst.

 

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos, maar de ruimte is beperkt, vandaar dat we werken met een inschrijfformulier (link). Wanneer u heeft ingeschreven en onverhoopt niet kunt komen, laat het ons dan tijdig weten, zodat we iemand anders kunnen verblijden met uw plaats.

TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl