Menu


Procedure ziekmelden aangepast

We hebben de procedure voor het ziek-, beter melden en het aanvragen van verlof aangepast. 

  • Als een leerling ziek is dan stuurt één van de ouder(s)/verzorger(s) een e-mail sturen aan sjc-verzuim@sghetplein.nl of belt naar school op telefoonnummer 040-2116090
  • Als de leerling op school ziek word, meld hij/zij zich bij de absentiemedewerker in de Tussenbrink (leerjaar 1 en 2), in het Studiehuis (havo 3-5 en vwo 3-6) of in het T-gebouw (mavo 3 en 4). De medewerker belt naar de ouder(s)/verzorger(s) om te vragen of de leerling naar huis mag.
  • Als de leerling weer beter is, dan sturen ouder(s)/verzorger(s) een e-mail aan sjc-verzuim@sghetplein.nl
Verlof aanvragen
Naar de dokter, tandarts en orthodontist gaan leerlingen in principe buiten schooltijd. Als de leerling toch tijdens lestijd verlof nodig heeft, vraag dat dan minimaal 1 dag van te voren aan. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor een e-mail sturen aan sjc-verzuim@sghetplein.nl met daarin de reden van verlof, dag en tijd.
Het aanvragen van buitengewoon verlof (bruiloft, begrafenis, etc.) blijft via de teamleider lopen. 

LET OP zet alstublieft altijd in de onderwerpregel om welke leerling het gaat en in welke klas hij of zij zit.
Media
  • ziekmelden
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl