Menu


UPDATE 27 mei 2020

Voor meer informatie over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus verwijzen we u naar de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Update 26 juni 2020

Beste leerlingen,

Zoals jullie gehoord zullen hebben, mogen de scholen voor het voortgezet onderwijs weer volledig open. Het kabinet heeft hiervoor advies gevraagd van het RIVM. Het RIVM heeft aangegeven dat het inmiddels steeds duidelijker wordt, dat kinderen en jongeren zelf maar een kleine kans op besmetting hebben en ook amper bijdragen aan het risico om anderen te besmetten.

We zijn als school heel verheugd dat de school weer volledig open kan. Het is goed voor jullie zelf. We horen vaak dat jullie school en je klasgenoten gemist hebben. Ook is het goed voor jullie ontwikkeling. Daarnaast is het goed voor de kwaliteit van het onderwijs. En het is goed voor ons, de docenten en het ondersteunend personeel. Wij hebben jullie gemist. Het onderwijs op afstand heeft ons allen door de afgelopen maanden heen geholpen, maar kan het reguliere onderwijs niet vervangen.

We zijn als school verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en collega’s. We zullen ons daarom blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM en de vertaling hiervan naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen en medewerkers met de bekende gezondheidsklachten blijven thuis en laten zich bij het vermoeden van besmetting testen op het coronavirus. We zorgen voor een goede hygiëne in de school. De anderhalve meter regel blijft gehandhaafd voor de afstand tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen. Ook wordt leerlingen gevraagd om alleen van het openbaar vervoer gebruik te maken als dat echt nodig is.

Nu we na de vakantie het onderwijs weer op reguliere wijze kunnen vormgeven, zetten we komend schooljaar de volgende stap in onze onderwijsontwikkeling. Hierbij zetten we met name in op de versterking van het coachen. Eind volgende week zullen we jullie en jullie ouders informeren over de aanpassingen in ons onderwijs. We zullen het komend schooljaar ook extra alert zijn op eventuele onderwijsachterstanden die in de afgelopen periode ontstaan zijn.

Ik wil jullie en jullie ouder(s)/verzorger(s) complimenteren en van harte bedanken voor de wijze waarop jullie zijn omgegaan met deze uitzonderlijke maanden. Ik realiseer mij dat er veel gevraagd is van alle betrokkenen. Ik heb bewondering en respect voor de getoonde flexibiliteit, creativiteit en inzet.

Met hartelijke groet,

P. van den Eijnde

Directeur Sint-Joriscollege

Update 27 mei 2020: zoals eerder aangegeven is er een toetsperiode voor de voorexamen klassen. In de brief treft u meer informatie aan voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Update 22 mei 2020: afgelopen week heeft het kabinet bekend gemaakt dat het contact-onderwijs vanaf 2 juni 2020 weer opgepakt mag worden. In de bijlage de brieven voor ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 1, 2, H3, V3 en V4.
Voor de leerlingen in klas M3, H4 en V5 is een aparte brief opgesteld voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.
Loop/fiets-routes
Bevorderingsbeleid 2019-2020

Update 27 april 2020: het online onderwijs gaat na de meivakantie gewoon door. In de bijlage de brieven voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Update 16 april 2020: wat gaat er na de meivakantie gebeuren is nog onduidelijk. Na 21 april hopren we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. In de bijlage treft u de brieven aan voor leerlingen en ouders(s)/verzorger(s).
LET OP VOOR DE EXAMEN-LEERLINGEN IS EEN APART NIEUWSITEM

 Update 2 april 2020: dinsdag 31 maart 2020 heeft u gehoord dat de termijn van sluiting is verlengd tot in ieder geval 28 april 2020.
In de bijlagen treft u de brieven aan voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen welke ook per email zijn verzonden.

 Update 26 maart 2020: In de bijlage de email die is verstuurd namens Scholengroep Het Plein.

Update 16 maart 2020: In de bijlage de email die is verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen met practische informatie over het onderwijs en de stappen die wij aan het nemen zijn.

Update 15 maart 2020: Vandaag is besloten om in navolging van de universiteiten en hogescholen, ook de overige scholen te sluiten. 
In de bijlage de brief die zojuist is verzonden.

Update 11 maart 2020: Het RIVM heeft de richtlijnen in verband met het Corona-virus aangescherpt. Inmiddels zijn alle ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de nieuwe richtlijnen op de hoogte gebracht per email.

In de bijlage de verzonden brief.

Update 8 maart 2020: Het RIVM heeft de richtlijnen in verband met het Corona-virus aangescherpt. Inmiddels zijn alle ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de nieuwe richtlijnen op de hoogte gebracht per email.
In de bijlage de verzonden brief.

Namens de directie van Scholengroep het Plein, waar ook het Sint-Joriscollege een onderdeel van is, is in de carnavalsvakantie een brief betreffende het coronavirus verstuurd naar alle ouders.


Voor actuele informatie verwijzen wij naar de richtlijnen van de RIVM en GGD.   

De maandag na de vakantie hebben we onze leerlingen een presentatie gegeven over hoe te handelen om corona proberen te voorkomen. Media
  • RIVM
TERUGSint-Joriscollege | Roostenlaan 296 | 5644 BS Eindhoven | 040-2116090 | info-sintjoris@sghetplein.nl